HILFE die Einheimischen – ShopByLocals ist ein unabhängig Marktplatz
aufgrund lokale Geschäfte auf der ganzen Welt.

en English
en English
Möchte chatten ?
© ShopByLocals 2020 - 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Häufig gestellte Fragen 

Få svar på de mest almindelige spørgsmål omkring Omstillingspuljen.  Omstillingspuljen er åben fra d. 30. Okt. bis 13. Nov. Kl. 24.00 

Häufig gestellte Fragen

Omstillingspuljen giver tilskud til virksomheder, som har behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen.

Der er særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi, some eksempelvis conferencecentre, restauranter og hoteller.

Tilskud fra puljen skal bl.a. kunne anvendes til omstilling via competence- eller uddannelsesløft, digital og grøn omstilling eller omstilling til at at afsætte producter og services på nyemarker.

Du kan med fordel læse ansøgningsvejledningen inden.

Puljen kan søges fra den 30. oktober 2020 kl. 12.00 Uhr bis 13. November 2020 kl. 24.00. Hiernach behandles ansøgningerne, og man vil kunne forvente svar inden für ca. 14 Tage.

Virksomheder kan ansøge om et tilskudsbeløb på bis 1,5 Mio. kr. per virksomhed afhængigt af bl.a. virksomhedens størrelse og behov. Der äh krav Om kontant medfinansiering på Minimum 25 pct. af tilskudsbeløbet.

Ja, det kan du godt, så længe de aktiviteter, der søges støtte til ikke er dækket via andre hjælpe- eller kompensationsordninger.

Der skal indtastes regnskabstal for både 2018 og 2019 (Evt. dele af 2019 såfremt virksomheden er nyetableret). Der vil være en kommentarboks tilknyttet disse tal, så man også kan forklare baggrunden for evt. negative driftsresultater oder negatives Eigenkapital für Covid-19.

Du kannst svar på din ansøgning primo dezember forvente 

Virksomheden skal selv finansiere 25% af de udgifter, der er forbundet med ansøgningen eksempelvis til indkøb af udstyr eller serviceydelser. 

Nej, det er kun muligt opfylde kravet om 25% medfinansiering gennem kontant medbetaling af udgifter i ansøgningens budget. 

Ja, hvis de har et stort omstillingsbehov. Og forudsat at ansøger ikke er del af den offentlige forvaltning eller modtager offentlige tilskud, der udgør mere end halvdelen af ​​deres driftsudgifter. 

Faldet i omsætningen von mindestens 30% dokumenter ved at sammenligne omsætning durch 1.markt 2019 es og med. 31. august 2019 med omsætning für den 1. März 2020 es og mit 31. august 2020. wenn virksomheden er essbar nach 1. April 2019 beregnes Bezugszeitraum einzunehmen, gangspunkt durch og mittel 1. Dezember 2019 es og mittel 29. Februar. 2020 

Brancekode bliver automatisk trukket fra virk.dk, når virksomheden udfylder stamdata. Virksomheden har mulighed für manuelt bei tilrette denne. 

Nej, tilbud på køb af udstyr/ydelser skal forst indsendes, når ansøgningen er godkendt og ansøger modtager et tilsagnsbrev. Ansøger vil der blive anmodet om at indsende tilbud fra 3 leverandører på hver delydelse i ansøgningen. Tilbuddene skal leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. Tilbuddene skal indsendes sammen med en vurdering af de indhentede tilbud og en begrundelse for valg af leverandør. Når det indsendte materiale er godkendt af Erhvervshus Hovedstaden vil ansøger modtage en kontrakt exclusive en partnererklæring og en De minimis erklæring til underskrift (unterskrives med NemId). Hiernach gilt vil ansøger modtage en forudbetaling på 50% af det godkendte tilskudsbeløb. 

Flere virksomheder kan ansøge sammen, dog med et samlet maksimalt ansøgt beløb på 5 mio. Krone. Hver enkelt virksomhed skal dog indsende en ansøgning for sin del af det samlede projekt i forhold til økonomien, men en fælles projektbeskrivelse kan anvendes. 

Ja, det kan du godt. Vi foreslår dog, at du tager en dialog med en kontaktperson eller en forretningsudvikler fra Erhvervshusene inden. 

Ved ansøgningen accepterer du, at vi kan offentliggøre titel, stamdata (fx virksomhedsnavn) og afgørelse (modtaget eller ikke modtaget tilskud fra Omstillingspuljen). Vi offentliggør ikke forretningsfølsomme oplysninger og vil derfor altid indgå i en dialog med dig, hvis der f.eks. som følge af en anmodning om aktindsigt, skulle blive efterspurgt oplysninger fra andre dele af din ansøgning. 

Alle tilskud skal være udmøntet inden udgangen af ​​2021. Afslutning af projekter og udbetaling af de resterende tilskudsmidler kan dog løbe ind i forste halvår af 2022. 

Der kan ikke udbetales tilskudsmidler til allerede afviklede activeiteter, men man kan godt søge om udvidelse eller videreførelse af et igangværende projekt, hvis det lever op til kriterierne. 

Ja, du må gerne benytte udenlandske leverandører, blot skal tilbuddene stadig leve op til gældende regler om armslængde og leve op til kravene i forvaltningsloven. 

Antallet af fuldtidsansatte skal baseres på nyeste tal fra www.virk.dkSäfremt antal årsværk på www.virk.dk ikke er retvisende, skal jeres virksomhed redegøre for dette i en kommentarboks. Antal ansätte i hhv. 2018 und 2019 kan indtastes i ansøgningsmodulet, når virksomhedens økonomi beskrives. 

Hvad skal jeg bruge som dokumentation, når jeg indsender ansøgningen? 

Hele ansøgningen indberettes gennem et ansøgningsmodul, hvor der ikke skal uploads documenter eller dokumentation, men alene indtastes de relevante oplysninger. Ved et evt. tilsagn om tilskud skal der indhentes 3 tilbud, som også uploades gennem ansøgningsmodulet, og ved afslutning af projektet skal der udarbejdes rådgiverrapport, indsendes faktura/betalingsdokumentation og udarbejdes virksomhedsslutrapport. 

37 Benutzer sehen sich diesen Artikel an:

Erweiterte Designanpassung 10 Seiten

0
Chatten Sie mit dem lokalen Verkäufer oder uns
Chatten Sie mit dem lokalen Verkäufer oder uns
Fragen, Zweifel, Probleme? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Verbindung wird hergestellt ...
Keiner unserer Betreiber ist derzeit verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Unsere Mitarbeiter sind beschäftigt. Bitte versuchen Sie es später noch einmal
:
:
:
Hast du eine Frage? Schreiben Sie uns!
:
:
Diese Chat-Sitzung wurde beendet
War dieses Gespräch nützlich? Stimmen Sie über diese Chat-Sitzung ab.
Gut Badewanne