HILFE die Einheimischen – ShopByLocals ist ein unabhängig Marktplatz
aufgrund lokale Geschäfte auf der ganzen Welt.

en English
en English
Möchte chatten ?
© ShopByLocals 2020 - 2021. Alle Rechte vorbehalten.

Ansøgningsprocessen

Ansøgningsrunde 1 nach 2020

Die erste Ansøgningsrunde ist åben fra XX 12.00 bis og med den XX 24.00. Nachfolgend sagsbehandles de indkomne ansøgninger forventeligt inden for 14 Tage.

Ansøgningsrunde 2

Det offentliggøres her på siden, når en dato for åbning af ansøgningsrunde 2 er besluttet. Diese Ausgabe ist die erste Hälfte des Jahres 2021.

Bewertungskriterien

Ansøgning fra virksomheder, der opfylder krav for at være i målgruppen, bliver vurderet efter fire kriterier:

  1. Realistischer Anpassungs- bzw. Umstellungsplan: Die beantragten Aktivitäten und eingekauften Leistungen müssen wahrscheinlich und realistisch zur Umstellung beitragen (Punktzahl 1 – 4).
  2. Covid-19 relevant: Det skal sandsynliggøres, at virksomhedens behov for omstilling er en afledt effekt af Covid-19 (Punktzahl 1 – 4).
  3. Potenzial: Das Unternehmen muss nachweisen, dass es das Potenzial hat, sich an die veränderten Marktbedingungen mit Covid-19 anzupassen, um langfristig zukunftsfähig zu sein (Punktzahl 1 – 4).
  4. Branchetilhørsforhold: Det vægter positivt, hvis virksomheden er fra turisme- og/eller oplevelseserhvervet (Punktzahl 2).

Dokumentationskrav

Alle Dokumente werden von professionellen Revisoren und IT-Experten erstellt

Ved et eventuelt tilsagn om tilskud vil ansøger skulle indhente 3 tilbud for hver activeitet der søges om i forbindelse med køb af konsulent, competenceudvikling og udstyr mv. Disse tilbud skal leve op til gældende regler om armslængde og i øvrigt leve op til kravene i forvaltningsloven. Diese Angebote müssen den geltenden Fremdvergleichsgrundsätzen und im Übrigen den Anforderungen des Verwaltungsgesetzes genügen.

Når opgaven er udført, skal ansøger indsende følgende materiale:

  • Ansøger skal vedlægge en de minimis-erklæring, så det fremgår, hvor meget støtte virksomheden kan modtage
  • Rådgiverrapport (udarbejdes af leverandør)
  • Faktura + betalingsdokumentation for de indkøbte ydelser/leverancer
  • Timeregistreringer og lønsedler, hvis der er ansøgt om tilskud til lønudgifter
  • Virksomhedsslutrapport vedrørende output og forventede effekter

Omstillingspuljen er åben fra d. XX bis XX Kl. 24.00

34 Benutzer sehen sich diesen Artikel an:

Website oder Webshop - Ready to use inkl. Hosting 12 Monate (GOLD)

0
Chatten Sie mit dem lokalen Verkäufer oder uns
Chatten Sie mit dem lokalen Verkäufer oder uns
Fragen, Zweifel, Probleme? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Verbindung wird hergestellt ...
Keiner unserer Betreiber ist derzeit verfügbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Unsere Mitarbeiter sind beschäftigt. Bitte versuchen Sie es später noch einmal
:
:
:
Hast du eine Frage? Schreiben Sie uns!
:
:
Diese Chat-Sitzung wurde beendet
War dieses Gespräch nützlich? Stimmen Sie über diese Chat-Sitzung ab.
Gut Badewanne